Tin tức & sự kiện

02/02/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 2/2

16/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/10

13/10/2023

MTG: Trương Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP

03/10/2023

Ghế Chủ tịch MTG lại hoán đổi sau hơn 2 tháng

Mới đây, CTCP MT Gas (UPCoM: MTG) có thông báo về việc thay đổi vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2027.

03/10/2023

MTG: Thay đổi nhân sự

07/09/2023

MTG: Công văn đính chính thông tin Nghị quyết

31/08/2023

MTG: Nghị quyết HĐQT

16/08/2023

MTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

28/07/2023

MTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

MTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/07/2023

MTG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2023

MTG: Thay đổi nhân sự

25/07/2023

MTG: Thay đổi người công bố thông tin

25/07/2023

MTG: Ký hợp đồng kiểm toán với công ty kiểm toán CPA Việt Nam

18/07/2023

MTG: Thay đổi nhân sự

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MTG của CTCP MT Gas như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thay đổi phương án mục đích sử dụng vốn từ phát hành 8 triệu cổ phần riêng lẻ của CTCP MT Gas và các nội dung liên quan.
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

14/07/2023

MTG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/07/2023

MTG: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường 2023

03/07/2023

MTG: Thay đổi nhân sự

03/07/2023

MTG: Nghị quyết HĐQT mua 10 bồn gas