Tin tức & sự kiện

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 NAW - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,43 tỷ đồng.

28/08/2023

NAW: Giải trình báo cáo tài chính bán niên 2023

16/08/2023

NAW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/07/2023

NAW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 NAW - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 1,4 tỷ đồng, giảm 43,28% so với cùng kỳ.

20/07/2023

NAW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 64 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAW của CTCP Cấp nước Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 0,64%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 64 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An; địa chỉ số 32 Phan Đăng Lưu, TP. Vinh, Nghệ An. Công ty chi trả cổ tức vào giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, thời gian trả cổ tức từ ngày 18/08/2023, xuất trình giấy chứng nhận (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân) hợp pháp của cổ đông để đối chiếu trước khi nhận tiền chia cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

11/07/2023

NAW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/07/2023

NAW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/06/2023

NAW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/05/2023

BCTC 1/2023 NAW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,59 tỷ đồng tăng 127,49% so với cùng kỳ.

25/04/2023

NAW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

NAW: Báo cáo tài chính quý 1/2023

12/04/2023

NAW: Quyết định phê duyệt nội dung Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

12/04/2023

NAW: Giải trình về việc từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán của tổ chức kiểm toán

07/04/2023

NAW: Báo cáo thường niên 2022

04/04/2023

BCTC 2022 NAW - Lợi nhuận bứt phá gấp 4 lần so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.

31/03/2023

NAW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

NAW: Quyết định về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch

30/03/2023

NAW: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NAW trên hệ thống giao dịch UPCoM