Tin tức & sự kiện

20/01/2024

BCTC Quý 4/2023 NBT - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 11,3% so với cùng kỳ, lãi 12,32 tỷ đồng.

28/12/2023

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 500 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền 500 đồng/CP

22/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/12

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 NBT - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 14,51 tỷ đồng, giảm 13,24% so với cùng kỳ.

24/08/2023

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/08/2023

NBT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

22/07/2023

BCTC Quý 2/2023 NBT - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 35,91% so với cùng kỳ, lãi 16,51 tỷ đồng.

21/07/2023

NBT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

NBT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2023

NBT: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán 2023 với Cty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

04/07/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NBT của CTCP Cấp thoát nước Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán – Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre từ ngày 17/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bản gốc.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

04/07/2023

NBT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/06/2023

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2023

NBT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022

27/06/2023

NBT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/06/2023

NBT: Thay đổi nhân sự

23/06/2023

NBT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/06/2023

NBT: Thay đổi nhân sự

29/05/2023

NBT: Nghị quyết Hội đồng quản trị