Tin tức & sự kiện

21/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NET của Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Bột giặt NET - địa chỉ: Đường D4, KCN Lộc An - Bình Sơn, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam; Thời gian: từ 8h sáng đến 16h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 30/09/2022.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Uyên – 0984.976.788, cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình Giấy chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn hiệu lực, giấy giới thiệu (trường hợp cổ đông là tổ chức). Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có giấy ủy quyền được công chứng và giấy chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu còn hiệu lực của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/09/2022

NET: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2022

NET sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

HĐQT CTCP Bột giặt NET (HNX: NET) vừa quyết định chốt ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 50% (sở hữu 1 cp được nhận 5,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/09.   

13/09/2022

NET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2022

NET: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/08/2022

NET: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

NET: Thay đổi nhân sự

25/07/2022

NET: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

27/04/2022

NET: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

NET: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

NET: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

NET: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/03/2022

NET: Báo cáo tài chính năm 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NET của Công ty Cổ Phần Bột Giặt NET như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022; phương án phân chia lơi nhuận năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

19/02/2022

NET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/02/2022

NET: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/02/2022

NET: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/02/2022

NET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/02/2022

NET: Nghị quyết HĐQT