Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 NHA - Lợi nhuận giảm 21,48% trong năm 2022.

19/01/2023

NHA: Giải trình chênh lệch LNST quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/01/2023

NHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

05/12/2022

NHA: Giải trình 5 phiên trần liên tiếp

28/11/2022

NHA: Nghị quyết HĐQT về việc đề nghị cấp lại hạn mức tín dụng tại Agribank

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

24/10/2022

NHA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án bảo đảm tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi phát hành ESOP

21/10/2022

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đắc Long

20/10/2022

NHA: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Quy chế phát hành ESOP và danh sách CBNV được tham gia chương trình

20/10/2022

NHA: BCTC quý 3 năm 2022

19/10/2022

NHA: Nghị quyết HĐQT triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP

18/10/2022

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Thi Kim Thoa

06/10/2022

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Đạo

06/10/2022

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đắc Long

14/09/2022

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hồng Thái

14/09/2022

NHA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

12/09/2022

NHA: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

08/09/2022

NHA: Ông Nguyễn Hồng Thái thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty

07/09/2022

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồng Thái

15/08/2022

NHA: BCTC Soát xét quý 2 năm 2022