Tin tức & sự kiện

14/09/2022

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Hồng Thái

14/09/2022

NHA: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

12/09/2022

NHA: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

08/09/2022

NHA: Thông báo thay đổi nhân sự - từ nhiệm TGĐ

07/09/2022

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hồng Thái

27/07/2022

NHA: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Đắc Long

27/07/2022

NHA: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/06/2022

NHA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

28/06/2022

NHA: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

27/06/2022

Giao dịch bổ sung - 350,000 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã CK: NHA) như sau:

24/06/2022

NHA: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Đắc Long

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

16/05/2022

Giao dịch bổ sung - 13,909,112 CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội  như sau:

10/05/2022

NHA: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế và thông qua thành lập Ban kiểm toán nội bộ (kèm quy chế)

06/05/2022

NHA: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

29/04/2022

NHA: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi

29/04/2022

NHA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

NHA: Quy chế hoạt động của BKS

28/04/2022

NHA: Thông báo quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và giải trình