Tin tức & sự kiện

10/10/2023

NHV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đặng Quốc Hoàng

19/09/2023

NHV: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Đặng Quốc Hoàng

11/09/2023

NHV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thanh Huyền

11/09/2023

NHV: Nguyễn Thị Thanh Huyền không còn là cổ đông lớn

23/08/2023

NHV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Đặng Quốc Hoàng

11/07/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

11/07/2023

NHV: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

NHV: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NHV trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2023

NHV: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu NHV trên hệ thống giao dịch UPCoM

23/05/2023

NHV: Quyết định về việc đưa vào diện hạn chế giao dịch

12/04/2023

NHV: Lưu Quang Thịnh - Tổng Giám đốc - đã bán 266,900 CP

06/04/2023

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 6/4: Cổ phiếu địa ốc giữ sức hút, thị trường chưa thể bứt phá

16/03/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 16/3

15/03/2023

NHV: Lưu Quang Thịnh - Tổng Giám đốc - đăng ký bán 266,900 CP

02/02/2023

NHV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

NHV: giải trình cổ phiếu NHV giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/12/2022 đến 6/1/2023

09/01/2023

NHV: Vũ Văn Chính không còn là cổ đông lớn

09/01/2023

NHV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Văn Chính

06/01/2023

NHV: Nguyễn Trọng Phong không còn là cổ đông lớn

04/01/2023

NHV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Trọng Phong