Tin tức & sự kiện

11/01/2023

NHV: giải trình cổ phiếu NHV giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ ngày 28/12/2022 đến 6/1/2023

09/01/2023

NHV: Vũ Văn Chính không còn là cổ đông lớn

09/01/2023

NHV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Vũ Văn Chính

06/01/2023

NHV: Nguyễn Trọng Phong không còn là cổ đông lớn

04/01/2023

NHV: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Trọng Phong

12/08/2022

Giao dịch bổ sung - 2,256,512 CP

10/08/2022

NHV: Giải trình LNST tai BCTC kiểm toán năm 2021 chênh lệch trên 10% so với chỉ tiêu này tại BCTC kiểm toán năm 2020

09/08/2022

NHV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

09/08/2022

NHV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

05/08/2022

NHV: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Như Quỳnh đảm nhận chức vụ người phụ trách quản trị Công ty

05/08/2022

NHV: Ngày 12/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

04/08/2022

NHV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,256,512 CP

30/07/2022

NHV: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,256,512 cổ phiếu

12/07/2022

NHV: Thay đổ số lượng cổ phiếu lưu hành

11/07/2022

NHV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/07/2022

NHV: Ngày 6/7/2022, Công ty nhận được công văn của UBCK NN chấp thuận BC phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty cổ phần sức khỏe hồi sinh việt nam

27/06/2022

NHV: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 10:7

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHV của CTCP Đầu tư NHV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam (Tầng 2, tòa nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) bắt đầu từ ngày 29/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:7 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Người sở hữu 101 cổ phiếu được nhận 70,7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, người sở hữu cổ phiếu sẽ được nhận tròn 70 cổ phiếu mới, 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam (Tầng 2, tòa nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NHV của CTCP Đầu tư NHV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam (Tầng 2, tòa nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) bắt đầu từ ngày 29/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:7 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 07 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Người sở hữu 101 cổ phiếu được nhận 70,7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, người sở hữu cổ phiếu sẽ được nhận tròn 70 cổ phiếu mới, 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sức khỏe hồi sinh Việt Nam (Tầng 2, tòa nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.