Tin tức & sự kiện

15/08/2023

TTC Hospitality muốn giảm tỷ lệ sở hữu tại 2 công ty liên kết

HĐQT CTCP Du lịch Thành Thành Công (TTC Hospitality, HOSE: VNG) vừa thông qua nghị quyết giảm tỷ lệ sở hữu vốn tại CTCP Thành Thành Nam (TTN) và CTCP Năng lượng Sạch Ninh Thuận (NLS) bằng hình thức chuyển nhượng cổ phần.

01/08/2023

NLS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 750 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NLS của Công ty Cổ phần Cấp thoát Nước Lạng Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 7,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 750 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn, 14/10, đường Lê Đại Hành, P. Đông Kinh, TP. Lạng Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 26/06/2023 và xuất trình CMND/CCCD.năm 2022

12/06/2023

NLS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/06/2023

NLS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022

29/05/2023

NLS: Công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức 2022

28/04/2023

NLS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

NLS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

27/04/2023

NLS: Thay đổi nhân sự

22/04/2023

Phạt nặng cá nhân mua chui cổ phiếu, doanh nghiệp che giấu thông tin

21/04/2023

BCTC 2022 NLS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 9 tỷ đồng.

21/04/2023

NLS: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

Cấp thoát nước Lạng Sơn và Mía đường Cần Thơ bị UBCKNN xử phạt do loạt vi phạm về công bố thông tin

Ngày 17/04, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với CTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn (UPCoM: NLS) và CTCP Mía đường Cần Thơ, do sai phạm trong việc thực hiện công bố thông tin.

21/04/2023

Vi phạm công bố thông tin, 2 doanh nghiệp bị phạt hàng trăm triệu đồng

19/04/2023

Vi phạm công bố thông tin, hai doanh nghiệp bị xử phạt

19/04/2023

Không công bố thông tin, 3 doanh nghiệp bị phạt 330 triệu đồng

11/04/2023

NLS: Báo cáo tài chính năm 2022

07/04/2023

NLS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

NLS: Nguyễn Hữu Chung không còn là cổ đông lớn

20/03/2023

NLS: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trịnh Tuyết Minh