Tin tức & sự kiện

06/11/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 176 đồng/CP

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền 176 đồng/CP

13/10/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/10

12/10/2023

NSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/10/2023

NSS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2022 bằng tiền

14/09/2023

NSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2023

NSS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2022 bằng tiền

28/07/2023

NSS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

NSS: Thay đổi nhân sự

19/06/2023

NSS: Thay đổi nhân sự

16/06/2023

NSS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/06/2023

NSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2023

NSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/05/2023

NSS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NSS của CTCP Nông Súc Sản Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 16/06/2023
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2022, báo cáo thực hiện SXKD năm 2022, báo cáo BKS năm 2022, Báo cáo kiểm toán năm 2022 và các nội dung khác có liên quan.
          - Địa điểm tổ chức họp: 238 Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai

26/04/2023

NSS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 NSS - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 23 tỷ đồng.

18/04/2023

NSS: Báo cáo thường niên 2022

30/03/2023

NSS: Quyết định giảm tiền thuê đất năm 2022 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai

30/03/2023

NSS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/03/2023

NSS: Báo cáo tài chính năm 2022