Tin tức & sự kiện

09/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện nước trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/09/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

06/09/2022

NTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2022

NTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/08/2022

NTH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/08/2022

NTH: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền

19/08/2022

NTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

NTH: Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2022 bằng tiền

16/08/2022

NTH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty
          - Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/08/2022 đến ngày 16/08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Nước Trong tại Lô B5 – Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

18/07/2022

NTH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

NTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

16/07/2022

Thủy điện Nước Trong báo lợi nhuận quý 2 tăng mạnh 125%

CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) ghi nhận sản lượng điện quý 2/2022 tăng so cùng kỳ, giúp kết quả kinh doanh đi lên.

08/07/2022

NTH: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/07/2022

NTH: Nguyễn Văn Cao - Chủ tịch HĐQT - đã mua 126,200 CP

05/07/2022

NTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2022

NTH: CBTT thành lập Tổ Kiểm toán nội bộ và Quy chế Kiểm toán nội bộ

05/07/2022

NTH: Ngày chốt Danh sách cổ đông để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/07/2022

NTH: Nguyễn Văn Hiển - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 50,000 CP

01/07/2022

NTH: Nguyễn Thị Sinh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 20,000 CP

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.