Tin tức & sự kiện

04/02/2023

NTH sắp trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền tỷ lệ 10%

CTCP Thủy điện Nước Trong (HNX: NTH) thông báo 24/02 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức đợt 3/2022.

02/02/2023

NTH: Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 3 năm 2022 bằng tiền

30/01/2023

NTH: Báo cáo tài chính quý 4/2022

28/01/2023

BCTC 4/2022 NTH - Một năm tăng trưởng đột phá.

12/01/2023

NTH: Phạm Thị Kim Chi - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 75,000 CP

11/01/2023

NTH: Nguyễn Hữu Quang - Thành viên BKS - đã bán 75,000 CP

28/12/2022

NTH: Thay đổi nhân sự

23/12/2022

NTH: Nguyễn Hữu Quang - Thành viên BKS - đăng ký bán 75,000 CP

23/12/2022

NTH: Phạm Thị Kim Chi - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 75,000 CP

06/12/2022

NTH: Phạm Thị Kim Chi - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 0 CP

06/12/2022

NTH: Nguyễn Hữu Quang - Thành viên BKS - đã bán 0 CP

06/12/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Thủy điện nước trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/12/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.đợt 2 năm 2022

09/11/2022

NTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/11/2022

NTH: Nguyễn Hữu Quang - Thành viên BKS - đăng ký bán 75,000 CP

03/11/2022

NTH: Phạm Thị Kim Chi - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 75,000 CP

03/11/2022

NTH: Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022 bằng tiền

17/10/2022

NTH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

09/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTH của CTCP Thủy điện Nước Trong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thủy điện nước trong – Lô B5, Khu IVB1 Nam Sông Trà Khúc, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 27/09/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

06/09/2022

NTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2022

NTH: Nghị quyết Hội đồng quản trị