Tin tức & sự kiện

26/09/2022

NTP: Bổ nhiệm Ông Trần Ngọc Bảo giữ chức Phó TGĐ - Bổ nhiệm Bà Lưu Thị Mai đạm nhận vị trí Kế Toán Trưởng

15/09/2022

Giao dịch bổ sung - 11,779,151 CP

09/09/2022

NTP: Ngày 15/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 11,779,151 cổ phiếu niêm yết bổ sung

05/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 11,779,151 CP

31/08/2022

NTP: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 11,779,151 cổ phiếu

24/08/2022

NTP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/08/2022

NTP: Điều lệ Công ty - sửa đổi bổ sung tháng 8/2022

16/08/2022

NTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

NTP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

26/07/2022

NTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

NTP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

26/07/2022

NTP: Quyết định HĐQT thông qua kết quả phát hành

22/07/2022

NTP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

NTP: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

18/07/2022

NTP: Công ty ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH KPMG

18/07/2022

NTP: Công ty ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 với Công ty TNHH KPMG

11/07/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10:1

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTP của CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/07/2022
     * Lý do và mục đích: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
           - Nội dung: - Tỷ lệ thực hiện: 10:01 (người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): số lượng cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận khi phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
           - Nội dung: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 118 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:01, cổ đông A sẽ nhận được 11,8 cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo nguyên tắc tính toán trên, số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ. Như vậy cổ đông A sẽ nhận 11 cổ phiếu mới.
           - Nội dung: - Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Ban nhân sự và Chiến lược, Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng và xuất trình chứng minh nhân dân.

29/06/2022

NTP: Ngày đăng ký cuối cùng Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

22/06/2022

NTP: Công bố thông tin phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

22/06/2022

NTP: Thông báo về ngày ĐKCC để nhận quyền nhận cp tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu