Tin tức & sự kiện

03/02/2023

NTP: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

19/01/2023

NTP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

BCTC 4/2022 NTP - Lợi nhuận tăng 3,06% trong 2022.

19/01/2023

NTP: CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,216,773 CP

11/01/2023

NTP: Thay đổi nhân sự

09/01/2023

NTP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

NTP: CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong Phía Nam - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 1,500,000 CP

30/11/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NTP của CTCP Nhựa Thiếu niên- Tiền Phong như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong, số 222 đường Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân. đợt 1 năm 2022

29/11/2022

NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công đoàn - đã mua 376,000 CP

25/11/2022

NTP: Chu Văn Phương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 172,513 CP

14/11/2022

NTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/11/2022

Nhựa Tiền Phong sắp chi gần 200 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (HNX: NTP) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 30/11.

03/11/2022

NTP: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022

03/11/2022

NTP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/10/2022

NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công đoàn - đăng ký mua 400,000 CP

28/10/2022

NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công đoàn - đã mua 500,000 CP

24/10/2022

NTP: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

21/10/2022

NTP: Chu Văn Phương - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 200,000 CP

21/10/2022

NTP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

NTP: Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong - Công đoàn - đăng ký mua 500,000 CP