Tin tức & sự kiện

03/01/2023

NTT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

31/10/2022

NTT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

05/09/2022

NTT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

NTT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

NTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

NTT: Ngày 09/03/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

18/07/2022

NTT: Ông Võ Đình Hùng thôi giữ chức Phó Tổng Giám Đốc Thường Trực

12/07/2022

NTT: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 5,000,000 cổ phiếu

04/07/2022

NTT: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán sửa đổi lần thứ nhất ngày 23/06/2022

01/07/2022

NTT: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

27/06/2022

NTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các khoản nợ vay phải trả sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

06/05/2022

NTT: Thay đổi nhân sự

06/05/2022

NTT: Ông Đặng Vũ Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT

05/05/2022

NTT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

NTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

NTT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2022

ĐHĐCĐ SCR: Lợi nhuận trước thuế quý 1 hơn 70 tỷ đồng

Sáng ngày 25/04/2022, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 để trình cổ đông kế hoạch kinh doanh và các phương án tăng vốn trong năm 2022...

18/04/2022

NTT: Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi ngày 06/04/2022

15/04/2022

NTT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/04/2022

NTT: Báo cáo thường niên 2021