Tin tức & sự kiện

16/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 800 đồng/CP

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền 800 đồng/CP

13/11/2023

Các doanh nghiệp chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 13 đến 17/11

11/11/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 13 - 17/11

27/10/2023

Thêm 6 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền

30/06/2023

PAI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

05/05/2023

PAI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 PAI - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 4 tỷ đồng.

05/04/2023

PAI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2023

PAI: Báo cáo thường niên 2022

20/03/2023

PAI: Báo cáo tài chính năm 2022

07/03/2023

PAI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

01/03/2023

PAI: Đính chính Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/02/2023

PAI: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/01/2023

PAI: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

14/12/2022

PAI: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PAI của CTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/02/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/02/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu. năm 2021

02/12/2022

PAI: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/11/2022

PAI: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

07/09/2022

PAI: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

02/08/2022

PAI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022