Tin tức & sự kiện

31/01/2023

PBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

BCTC 4/2022 PBC - Một năm tăng trưởng đột phá.

17/01/2023

Doanh nghiệp ngành nào sẽ đột phá tăng trưởng lợi nhuận 2023?

Lợi nhuận năm 2023 được FiinGroup dự báo tăng chậm lại ở ngành Ngân hàng vốn đóng góp 42% tổng lợi nhuận sau thuế và 30% tổng vốn hóa toàn thị trường, và suy giảm ở hầu hết các ngành có tỷ trọng vốn hóa lớn như Bất động sản, Tài nguyên cơ bản (Thép), Hóa chất vì (i) chi phí vốn tăng cao, (ii) cầu tiêu dùng trong nước và thế giới suy giảm do môi trường lãi suất cao, và (ii) nghẽn “dòng tiền” trong nền kinh tế. Trên thực tế, doanh thu tháng 11/2022 của PNJ giảm -15,7% so với tháng 10 Rủi ro suy giảm mạnh ở các ngành hưởng lợi đứt gãy chuỗi cung ứng như Hóa chất, Phân bón, Thủy sản và Logistics ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng cao hơn so với mặt bằng chung trong 9T2022, nhưng tốc độ tăng trưởng quý 3 đã chậm lại đáng kể so với nửa đầu năm. Điều này tạo áp lực lên việc duy trì NIM ở mức như hiện nay.

11/01/2023

PBC: Đính chính báo cáo kết quả giao dịch của ông Tô Thành Hưng - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc

27/12/2022

PBC: Tô Thành Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 500,000 CP

15/12/2022

PBC: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

15/12/2022

PBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/11/2022

PBC: Tô Thành Hưng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500,000 CP

03/11/2022

PBC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/10/2022

PBC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/10/2022

PBC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

18/10/2022

Giao dịch bổ sung - 3,299,902 CP

29/09/2022

PBC: Ngày 18/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

23/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,299,902 CP

21/09/2022

PBC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3,299,902 cổ phiếu

15/09/2022

PBC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

06/09/2022

PBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

PBC: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

27/08/2022

PBC: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

27/08/2022

PBC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết