Tin tức & sự kiện

23/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,299,902 CP

21/09/2022

PBC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3,299,902 cổ phiếu

15/09/2022

PBC: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

06/09/2022

PBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

PBC: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

27/08/2022

PBC: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

27/08/2022

PBC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:3

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PBC của CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:3 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu phát hành thêm)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được công ty huỷ bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 110 cổ phần. Theo tỷ lệ thực hiện nhà đầu tư A nhận được (110*3%)=3,3 cổ phiếu, phần lẻ thập phân 0,3 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ. Như vậy thực tế cổ đông A sẽ nhận được 3 cổ phiếu mới.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại: Trụ sở chính Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, số 160 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

PBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

PBC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

16/08/2022

PBC: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

15/08/2022

PBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

09/08/2022

PBC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

06/08/2022

PBC: Công văn của Uỷ ban chứng khoán về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021

29/07/2022

PBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PBC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

06/07/2022

PBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

PBC: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

17/06/2022

PBC bị phạt và truy thu thuế hơn 6 tỷ do vi phạm về thuế

Ngày 13/06/2022, CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (UPCoM: PBC) nhận Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

17/06/2022

PBC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế