DNSE Detail Stock PDV

UPCOM: CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt

Phân phối xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

PDV

Tin tức

Lãnh đạo PVT Logistics: ‘Giá cổ phiếu thấp vì thanh khoản cổ phiếu không lớn’

PVT

+1.02%

PDV

0.00%

27 ngày trước

Lãnh đạo PVT Logistics: ‘Giá cổ phiếu thấp vì thanh khoản cổ phiếu không lớn’

ĐHCĐ PVT Logistics (PDV): Kế hoạch lãi 80 tỷ đồng và chuyển sàn sang HOSE trong năm 2024

PDV

0.00%

PVT

0.00%

29 ngày trước

Vượt kế hoạch năm 2023, PVT Logistics (PDV) tiếp tục lên kế hoạch tăng trưởng trong năm 2024

PDV

+0.95%

18/01/2024

PVT Logistics (PDV) lên kế hoạch huy động hơn 80 tỷ đồng từ cổ đông để đầu tư thêm tàu mới

PDV

-0.93%

26/12/2023

BCTC ngày 22/10 dưới góc nhìn các ngành: Hầu hết DN thép lỗ, lợi nhuận nhiều ngân hàng giảm mạnh, BĐS trái chiều

CTS

+2.16%

DP1

+2.31%

+9

22/10/2023

BCTC ngày 22/10 dưới góc nhìn các ngành: Hầu hết DN thép lỗ, lợi nhuận nhiều ngân hàng giảm mạnh, BĐS trái chiều

Áp lực khối ngoại bán ròng, VN-Index giảm hơn 13 điểm

VNM

-0.53%

TCB

-0.16%

+22

16/10/2023

Áp lực khối ngoại bán ròng, VN-Index giảm hơn 13 điểm

PDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

PDV

-0.90%

26/09/2023

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1000:385, giá 10,000 đồng/CP

31/08/2023

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

PDV

+0.84%

VCB

0.00%

31/08/2023

PDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

PDV

+0.85%

29/08/2023

PDV: Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

PDV

0.00%

28/08/2023

PDV: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng

PDV

-1.67%

28/08/2023

PDV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền mua cổ phiếu

PDV

-1.67%

28/08/2023

PDV: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh - Trung tâm thuyền viên PV Trans

PDV

+0.84%

24/08/2023

PDV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

PDV

-0.80%

15/08/2023

PDV: Thành lập chi nhánh của Công ty – Trung tâm thuyền viên PV Trans

PDV

-0.77%

09/08/2023

Trái chiều kết quả kinh doanh ngành dầu khí

PDV

+0.76%

GAS

0.00%

+8

08/08/2023

Trái chiều kết quả kinh doanh ngành dầu khí

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

03/08/2023

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

PDV

+2.26%

02/08/2023

PDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

PDV

0.00%

27/07/2023