Tin tức & sự kiện

19/01/2023

PDV: Báo cáo tài chính quý 4/2022

16/11/2022

PDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/11/2022

PDV: Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

04/11/2022

PDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

PDV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

PDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/10/2022

PDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt gia hạn hợp đồng thuê tàu trần tàu PVT Saturn sau 5 năm thuê

23/08/2022

PDV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PDV của CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 6%/ cổ phiếu (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 600 đồng);
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,5 lần cổ phiếu phổ thông: 9%/cổ phiếu (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 900 đồng);
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức bằng 1,4 lần cổ phiếu phổ thông: 8,4 % /cổ phiếu (Người sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 840 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Chi bằng tiền mặt tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt, địa chỉ: Lầu 8, cao ốc Citiligh, số 45 Võ Thị Sáu, P. Đa Kao, Quận 1, TP. HCM, thời gian vào giờ làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 bắt đầu từ ngày 31/08/2022. Cổ đông hoặc người được ủy quyền làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu và sổ cổ đông/ giấy chứng nhận cổ phần/ văn bản ủy quyền.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Chuyển khoản ngân hàng: cổ đông cung cấp số tài khoản Ngân hàng đúng thông tin sở hữu cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

PDV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/08/2022

PDV: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/07/2022

PDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PDV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

PDV: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

17/05/2022

PDV: Thông báo của VSD về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do thay đổi tên tổ chức đăng ký

22/04/2022

PDV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

PDV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/04/2022

PDV: Ông Ngô Mạnh Hà thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám Đốc từ 05/04/2022

04/04/2022

PDV: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

PDV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022