Tin tức & sự kiện

05/02/2024

BCTC Quý 4/2023 PGT - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,4 lần so với cùng kỳ, đạt 2,04 tỷ đồng.

27/11/2023

Nhịp đập Thị trường 27/11: VN-Index giằng co dưới mốc tham chiếu

25/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PGT - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,8 lần so với cùng kỳ, đạt 4,95 tỷ đồng.

18/09/2023

BCTC Quý 2/2023 PGT - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,79 tỷ đồng

14/09/2023

PGT: Bổ sung lý do đưa cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

11/09/2023

PGT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

11/09/2023

PGT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

04/08/2023

PGT: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

04/08/2023

PGT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

27/07/2023

PGT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/07/2023

PGT: Giao kết hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập

24/07/2023

PGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/07/2023

Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX

06/07/2023

72 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 3/2023, bao gồm APS, ART, KLF, PTI, TVC,...

04/07/2023

PGT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

05/06/2023

PGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/06/2023

PGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/05/2023

BCTC 1/2023 PGT - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 0,03 tỷ đồng giảm 19,68% so với cùng kỳ.

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGT của CTCP PGT Holdings như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp