Tin tức & sự kiện

22/09/2022

PGT: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HaLo - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc - đã bán 295,201 CP

22/09/2022

PGT: Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc - đã mua 295,201 CP

12/09/2022

PGT: Công ty TNHH Đầu tư Vina Terrace - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 295,201 CP

12/09/2022

PGT: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư HaLo - người có liên quan đến Kế toán trưởng; Phó Tổng Giám đốc - đăng ký bán 300,000 CP

07/09/2022

PGT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

07/09/2022

PGT: Giải trình chênh lệch báo cáo tài chính 6 tháng 2022

07/09/2022

PGT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/08/2022

PGT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/08/2022

PGT: Giải trình chênh lệch kinh doanh Quý 2.2022

03/08/2022

PGT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

PGT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

26/07/2022

PGT: Giao kết hợp đồng với Công ty kiểm toán độc lập

19/07/2022

PGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/07/2022

PGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2022

PGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2022

PGT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/06/2022

PGT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/06/2022

ĐHĐCĐ PGT: Lên kế hoạch lãi 2 tỷ đồng, tăng vốn thông qua chào bán riêng lẻ

Sáng 17/06, ĐHĐCĐ thường niên 2022 của CTCP PGT Holdings (HNX: PGT) đã thông qua những vấn đề quan trọng về định hướng kinh doanh và tăng vốn trong năm nay.

15/06/2022

PGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/06/2022

PGT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông