Tin tức & sự kiện

20/01/2024

Ai đang sở hữu mỏ Ruby 'vang danh' một thời ở Nghệ An?

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PHH - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 2,13 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PHH - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,08 tỷ đồng

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

16/08/2023

PHH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

16/08/2023

PHH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

24/07/2023

PHH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/07/2023

PHH: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

PHH: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PHH - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,95 tỷ đồng

22/06/2023

PHH: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

07/06/2023

PHH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/05/2023

PHH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/05/2023

PHH: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

PHH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 1/2023 PHH ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 1,68 tỷ đồng quý I.

15/04/2023

PHH: Giải trình nguyên nhân cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

15/04/2023

PHH: Báo cáo tài chính quý 1/2023

15/04/2023

PHH: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)

12/04/2023

PHH: Thay đổi nhân sự