Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

30/08/2022

PHH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

PHH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

PHH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

PHH: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Hoàng Quốc Huy

14/07/2022

PHH: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Đỗ Thị Hạnh

29/06/2022

PHH: Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

08/06/2022

PHH: CTCP Đầu tư BDS Việt Nam không còn là cổ đông lớn

08/06/2022

PHH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư và Quản lý mặt bằng Hà Nội

30/05/2022

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

26/05/2022

PHH: Thay đổi nhân sự

16/05/2022

PHH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/05/2022

PHH: Thay đổi nhân sự

14/05/2022

PHH: Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 12/05/2022

07/05/2022

PHH: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

PHH: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc của ông Phạm Tiến Đạt

23/04/2022

PHH: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

23/04/2022

PHH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Tuấn Anh

22/04/2022

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trương Mỹ Hạnh