Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 PHH - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

16/01/2023

PHH: Báo cáo tài chính quý 4/2022

29/11/2022

PHH: Quyết định xử phạt vi phạm hành chín đối với tổ chức có liên quan với ông Lê Vinh Việt - Phó Chủ tịch HĐQT

21/10/2022

PHH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

PHH: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

30/08/2022

PHH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

30/08/2022

PHH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

PHH: Ông Hoàng Quốc Huy thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

26/07/2022

PHH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

PHH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

PHH: CBTT nhận được Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Hoàng Quốc Huy

21/07/2022

PHH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

13/07/2022

PHH: CBTT nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Bà Đỗ Thị Hạnh

29/06/2022

PHH: Ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

08/06/2022

PHH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/06/2022

PHH: CTCP Đầu tư BDS Việt Nam không còn là cổ đông lớn

08/06/2022

PHH: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư và Quản lý mặt bằng Hà Nội

30/05/2022

PHH: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư BDS Việt Nam

25/05/2022

PHH: Ông Nguyễn Quốc Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kiểm Soát