Tin tức & sự kiện

03/02/2023

PHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 PHN - Lợi nhuận tăng 20,75% trong năm 2022.

31/01/2023

PHN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

PHN: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

18/01/2023

PHN: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thuế của Cục Thuế Hà Nội

30/12/2022

PHN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

20/12/2022

PHN: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 144,533 CP

15/12/2022

Vinachem bán đấu giá cổ phần PHN, khởi điểm 40,300 đồng/cp 

Ngày 30/12/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức bán đấu giá cổ phần của PHN do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) sở hữu.

29/11/2022

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 1,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PHN của CTCP Pin Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng kế toán - Công ty cổ phần Pin Hà Nội vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 21/12/2022, yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc các giấy tờ ủy quyền hợp lệ (nếu có).đợt 2 năm 2022

22/11/2022

PHN: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty CP Pin Hà Nội theo Công văn số 7611 ngày 17/11/2022 của UBCK NN

14/11/2022

PHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/11/2022

PHN: Điều chỉnh mức tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022

02/11/2022

PHN: Chốt danh sách chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2022

02/11/2022

PHN: Điều chỉnh Kế hoạch 2022. phê duyệt kế hoạch SXKD 2023

24/10/2022

PHN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

29/08/2022

PHN: Giải trình lợi nhuận sau thuế tại BCTC quý 2-2022

29/08/2022

PHN: Giải trình lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính quý 2 năm 2022

18/08/2022

PHN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

PHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PHN: Báo cáo tài chính quý 2/2022