Tin tức & sự kiện

11/10/2023

PID: Đính chính Thông báo thay đổi nhân sự vị trí Thành viên Ban kiểm soát

10/10/2023

PID: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Anh Huy, Nguyễn Quang Huy và bà Nguyễn Hồng Hạnh

10/10/2023

PID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

10/10/2023

PID: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát

18/09/2023

PID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PID của CTCP Trang trí nội thất Dầu Khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính;
+ Tờ trình về việc thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023;
+ Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung uỷ viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 2, số 1 ngõ 86 phố Chùa Hà, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo chính thức tại thư mời họp

25/08/2023

PID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

22/08/2023

PID: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11/07/2023

PID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

PID: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

PID: Thông báo về trạng thái chứng khoán

16/06/2023

PID: Thay đổi người đại diện phần vốn và giới thiệu nhân sự bầu làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế

31/05/2023

Nở rộ tình trạng doanh nghiệp "chây ì" công bố BCTC kiểm toán 2022, không ít tên tuổi lớn với kết quả kinh doanh lao dốc

25/05/2023

PID: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

23/05/2023

Chậm nộp Báo cáo tài chính, HNX đưa cổ phiếu TVC và TKC vào diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

Tiền đầu cơ nguội dần, cổ phiếu VND tiếp tục giao dịch khủng

22/05/2023

PID: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

22/05/2023

PID: Thông báo về trạng thái chứng khoán

10/05/2023

PID: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại Quốc Khánh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 370,000 CP

24/02/2023

PID: Báo cáo quản trị công ty năm 2022