Tin tức & sự kiện

19/01/2023

PIT: Giải trình KQKD quý 4/2022 lỗ so với cùng kỳ năm trước

10/01/2023

PIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

PIT: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng có liên quan trong năm 2023

28/11/2022

PIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Huỳnh Đức Thông

04/11/2022

PIT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 20

03/11/2022

PIT: Giải trình về giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

28/10/2022

PIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thúy Đào

26/10/2022

PIT: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

25/10/2022

PIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của NNB Huỳnh Đức Thông

20/10/2022

PIT: Giải trình KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

20/10/2022

PIT: BCTC quý 3 năm 2022

20/10/2022

PIT: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

07/10/2022

PIT: Bổ nhiệm Ông Trần Trung Kiên giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế cho Ông Trần Đình Tuyết

27/09/2022

PIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thúy Đào

21/09/2022

PIT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

18/08/2022

PIT: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

16/08/2022

PIT: BCTC quý 2 năm 2022

16/08/2022

PIT: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

27/07/2022

PIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

PIT: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng có liên quan