Tin tức & sự kiện

27/09/2022

PIT: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Thúy Đào

21/09/2022

PIT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

18/08/2022

PIT: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

28/07/2022

PIT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

25/07/2022

PIT: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt thực hiện giao dịch với các đối tượng có liên quan

20/07/2022

PIT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2022 so với quý 2/2021 và khắc phục cảnh báo

24/06/2022

PIT: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

22/06/2022

PIT: Quyết định và Thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo

22/06/2022

PIT: Quyết định về việc giữ nguyên diện cảnh báo

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

06/06/2022

PIT: Báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ

12/05/2022

PIT: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bổ sung ngành nghề kinh doanh)

26/04/2022

PIT: Thông báo giao dịch bán cổ phiếu quỹ

25/04/2022

PIT: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu PIT

20/04/2022

PIT: Giải trình biến động lợi nhuận quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

19/04/2022

PIT: Giải trình phương án khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

14/04/2022

PIT: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Lê Thúy Đào

14/04/2022

PIT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/04/2022

ĐHĐCĐ PIT: Kinh doanh thêm mảng dịch vụ đại lý tàu biển

Sáng ngày 14/04, CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (HOSE: PIT) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 và đã thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lãi gần 4 tỷ đồng trong năm nay.

04/04/2022

PIT: Báo cáo thường niên năm 2021