Tin tức & sự kiện

03/02/2023

PJC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

PJC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

BCTC 4/2022 PJC - Lợi nhuận tăng 18,46% trong 2022.

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

30/11/2022

PJC: Giải trình về việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo

21/11/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

17/11/2022

PJC: Thông báo về việc bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

17/11/2022

PJC: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

26/10/2022

PJC: Giải trình nguyên nhân biến động lợi nhuận Qúy 3 năm 2022

24/10/2022

PJC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/08/2022

PJC: Giải trình biến động lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên 2022

17/08/2022

PJC: Giai trình biến động lợi nhuận BCTC bán niên 2022

16/08/2022

PJC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

PJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

PJC: Hợp đồng kiểm toán 2022

22/07/2022

PJC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/04/2022

PJC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

PJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PJC của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến 09/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.
+ Một số nội dung khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 12/04/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.