Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PJC - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 32,72% so với cùng kỳ, lãi 15,81 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PJC - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 70,62% so với cùng kỳ, lãi 4,78 tỷ đồng.

18/08/2023

PJC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

PJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PJC - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 3,21 tỷ đồng, giảm 37,03% so với cùng kỳ.

27/07/2023

PJC: Hợp đồng kiểm toán

26/07/2023

PJC: Báo cáo tài chính quý 2/2023

17/07/2023

Cổ phiếu PJC ra khỏi diện cảnh báo

Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), cổ phếu của CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (HNX: PJC) sẽ được đưa khỏi diện cảnh báo từ ngày 14/07/2023.

13/07/2023

Đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo

13/07/2023

PJC: Đưa cổ phiếu ra khỏi diện bị cảnh báo

10/07/2023

Quý 3/2023, 72 mã bị cắt margin trên HNX

08/05/2023

BCTC 1/2023 PJC - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 6,75 tỷ đồng tăng 35,48% so với cùng kỳ.

04/05/2023

PJC: Báo cáo tài chính quý 1/2023

26/04/2023

PJC: Báo cáo thường niên 2022

20/04/2023

ĐHĐCĐ 2023 PIT: Xây lắp và Thương mại Petrolimex đang định giá để thoái vốn

ĐHĐCĐ 2023 của CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (Pitco, HOSE: PIT) diễn ra vào ngày 19/04 đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT.

11/04/2023

PJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023