Tin tức & sự kiện

05/09/2022

PLC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

PLC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

Hậu kiểm toán, lãi ròng bán niên của PLC tăng 10%

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) vừa công bố BCTC hợp nhất bán niên 2022 sau soát xét. So với BCTC tự lập, lợi nhuận sau thuế tăng gần 8 tỷ đồng, tương ứng tăng 10%.

03/08/2022

PLC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

PLC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

25/07/2022

PLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

PLC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PLC của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP, Tầng 18, Số 229 Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 17/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

19/05/2022

PLC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

17/05/2022

PLC chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15%

Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP (HNX: PLC) thông báo 02/06 là ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (1,500 đồng/cp).

16/05/2022

PLC: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

09/05/2022

PLC: Hà Thanh Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 3,500 CP

04/05/2022

PLC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

04/05/2022

PLC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

PLC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

PLC: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

PLC: Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

PLC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

04/04/2022

PLC: Giải trình biến động kết quả kinh doanh năm 2021

30/03/2022

PLC: Đính chính thông tin thời gian họp ĐHĐCĐ 2022