Tin tức & sự kiện

16/01/2023

PMT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

06/01/2023

PMT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

PMT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

26/12/2022

PMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/09/2022

PMT: Ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

PMT: Quyết định xử lý vi phạm hành chính về thuế

20/07/2022

PMT: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan là người phụ trách quản trị Công ty 

14/07/2022

PMT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

31/05/2022

PMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hợp đồng cung cấp hàng hóa

25/05/2022

PMT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua nội dung hợp đồng cung cấp hàng hóa

25/04/2022

PMT: Thông báo về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2021

19/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 567 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMT của CTCP Viễn thông Telvina Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 5,67%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 567 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Quý cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty cổ phần Viễn thông Telvina Việt Nam - xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, trừ các ngày nghỉ lễ theo quy định), bắt đầu từ ngày 06/05/2022 và xuất trình giấy tờ tùy thân hợp pháp, hoặc chuyển khoản theo đề nghị của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/04/2022

PMT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/03/2022

PMT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm tài chính 2021

28/03/2022

PMT: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của ông Trịnh Văn Hiền và bà Nguyễn Thị Hoàng Lan

21/03/2022

PMT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

PMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/02/2022

PMT: Báo cáo thường niên 2021

21/02/2022

PMT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/02/2022

PMT: Báo cáo tài chính năm 2021