Tin tức & sự kiện

19/01/2023

PNP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/10/2022

PNP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

15/08/2022

PNP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

PNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán, CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 05/09/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo địa chỉ sau: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP Thủ Đức, TP. HCM
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

22/07/2022

PNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/07/2022

PNP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

PNP: Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

15/06/2022

PNP chốt danh sách trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 16%

CTCP Tân Cảng - Phú Hữu (UPCoM: PNP) vừa ra thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt vào ngày 01/08. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/07.

15/06/2022

PNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương thanh lý 03 cần cẩu bờ QC (QC01, QC02, QC03) đã qua sử dụng

15/06/2022

PNP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương thanh lý 03 cần cẩu bờ QC (QC01, QC02, QC03) đã qua sử dụng

15/06/2022

PNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021

07/06/2022

PNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

PNP: Bổ nhiệm Ông Ngô Ngọc Khánh giữ chức danh Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Năng Toàn

23/05/2022

PNP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

PNP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/04/2022

PNP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: ngày 20/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCM)
          - Nội dung họp: thông qua các báo cáo, tờ trình liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

PNP: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

PNP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021