Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PNP - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 9,79 tỷ đồng, giảm 3,98% so với cùng kỳ.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PNP - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 10,66 tỷ đồng, giảm 6,72% so với cùng kỳ.

14/09/2023

PNP: Thay đổi người công bố thông tin

18/08/2023

PNP: Thay đổi nhân sự

14/08/2023

PNP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

04/08/2023

PNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xây dựng 03 bến sà lan và đầu tư 01 cần cẩu

31/07/2023

PNP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/07/2023

Chứng khoán có thể điều chỉnh bất ngờ

30/07/2023

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 31/7 – 4/8: Cổ tức tiền mặt cao nhất 35%, một doanh nghiệp chi hơn 5.000 tỷ đồng trả cổ tức

25/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNP của CTCP Tân Cảng - Phú Hữu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 28/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Tân Cảng – Phú Hữu (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/08/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu theo địa chỉ sau: Khu phố 4, Phường Phú Hữu, TP. Thủ Đức, TP. HCMnăm 2022

25/07/2023

PNP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PNP - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 11,01 tỷ đồng, giảm 6,02% so với cùng kỳ.

19/07/2023

PNP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

17/07/2023

PNP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

17/07/2023

PNP: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

17/07/2023

PNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

17/07/2023

PNP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

30/05/2023

PNP: Thay đổi nhân sự

27/05/2023

PNP: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 26/5/2023)

27/05/2023

PNP: Quy chế nội bộ về Quản trị công ty