Tin tức & sự kiện

28/12/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/12

14/10/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 16 - 20/10

10/10/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNT của CTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty bắt đầu từ ngày 30/10/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu.năm 2022

10/10/2023

PNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/10/2023

PNT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

19/07/2023

PNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

17/07/2023

PNT: Nhận được Quyết định mở thủ tục phá sản đối với CTCP Era E&C (đơn vị có công nợ tại gói thầu công trình Khu tái định cư Bình Khánh)

06/06/2023

PNT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

17/05/2023

Chính sách tài chính cho phát triển bền vững thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam hiện nay

03/05/2023

PNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 PNT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

05/04/2023

PNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

PNT: Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

PNT: Báo cáo thường niên 2022

16/03/2023

PNT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/03/2023

PNT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/03/2023

PNT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành

11/01/2023

PNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

PNT: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành

19/12/2022

PNT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành