Tin tức & sự kiện

01/03/2024

BCTC 2023 POV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 14 tỷ đồng.

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 POV - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 14,56 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 POV - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,5 lần so với cùng kỳ, đạt 6,99 tỷ đồng.

14/09/2023

Hiểu như thế nào về hình thức đặt lệnh tự động vừa bị UBCKNN “tuýt còi”?

04/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POV của CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, số 417 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ sở hữu cổ phần khi đến làm việc với công ty.năm 2022

04/08/2023

POV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/08/2023

POV: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

31/07/2023

POV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

31/07/2023

POV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/07/2023

POV: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 POV - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 2,87 tỷ đồng, giảm 76,41% so với cùng kỳ.

06/06/2023

POV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022 bằng tiền

08/05/2023

BCTC 1/2023 POV - Đầu năm giảm tốc một chút, lợi nhuận đạt 4,8 tỷ đồng tăng 41,99% so với cùng kỳ.

21/04/2023

DHM: Giải trình KQKD quý 1/2023 so với cùng kỳ năm trước

18/04/2023

POV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/04/2023

POV: Biên bản họp và nghị quyết HĐQT thống nhất bầu Ông Nguyễn Mậu Dũng đảm nhận vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025

24/03/2023

POV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2023

POV: Báo cáo thường niên 2022

24/02/2023

BCTC 2022 POV - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 20 tỷ đồng.

21/02/2023

POV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2022 trước và sau kiểm toán