Tin tức & sự kiện

19/01/2023

PPT: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

PPT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

30/12/2022

Giao dịch bổ sung - 6,985,449 CP

26/12/2022

PPT: Ngày 30/12/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

23/12/2022

PPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/12/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,000,000 CP

21/12/2022

PPT: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 7,000,000 cổ phiếu

13/12/2022

PPT: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng

08/12/2022

PPT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/11/2022

PPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/11/2022

PPT: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Nguyễn Văn Trìu

11/11/2022

PPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/11/2022

PPT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

11/11/2022

PPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/11/2022

PPT: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

03/11/2022

PPT: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua của ông Nguyễn Văn Trìu

02/11/2022

PPT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

27/10/2022

PPT: Thông báo giao dịch quyền mua của ông Nguyễn Văn Trìu

13/10/2022

PPT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/10/2022

PPT: Điều chỉnh thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu