Tin tức & sự kiện

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PSB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,41 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PSB - Lợi nhuận quý 3 gấp 3,3 lần so với cùng kỳ, đạt 3,44 tỷ đồng.

05/10/2023

PSB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSB của CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai – Bến Đình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty và bầu thành viên HĐQT thay thế.
+ Miễn nhiệm và bầu thay thế chức vụ Kiểm soát viên Công ty.
+ Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
          - Địa điểm tổ chức họp: Họp trực tuyến (Hội trường Khách sạn Dầu khí PTSC số 09-11 Hoàng Diệu, Phường 1, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)
          - Thời gian họp: dự kiến tháng 10/2023

15/09/2023

PSB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

15/09/2023

Biến động nhân sự cấp cao ở nhiều doanh nghiệp

12/09/2023

Chủ tịch PSB xin từ nhiệm sau 14 năm đương nhiệm, giá cổ phiếu dưới mệnh suốt 17 tháng

CTCP Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (UPCoM: PSB) vừa công bố đơn từ nhiệm của ông Trần Hải Bình, Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT Công ty.

11/09/2023

PSB: Nhận được Đơn từ nhiệm của ông Trần Hải Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị

08/09/2023

PSB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2023

PSB: Thay đổi nhân sự

08/08/2023

PSB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/07/2023

PSB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

20/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PSB - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 2,88 tỷ đồng.

19/07/2023

PSB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

12/06/2023

PSB: Phùng Như Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã mua 12,100 CP

10/05/2023

PSB: Phùng Như Dũng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 13,000 CP

08/05/2023

BCTC 1/2023 PSB - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 0,66 tỷ đồng tăng 147,34% so với cùng kỳ.

26/04/2023

PSB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/04/2023

PSB: Báo cáo tài chính quý 1/2023

13/04/2023

PSB: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023