Tin tức & sự kiện

31/01/2023

PSD: Báo cáo tài chính quý 4/2022

31/01/2023

PSD: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

30/01/2023

Giao dịch bổ sung - 9,204,786 CP

18/01/2023

PSD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

PSD: Ngày 30/01/2023, ngày giao dịch đầu tiên 9,204,786 cổ phiếu niêm yết bổ sung

09/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 9,204,786 CP

05/01/2023

PSD: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 9,204,786 cổ phiếu

02/01/2023

PSD: Thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 30

28/12/2022

PSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/12/2022

PSD: Cập nhật Điều lệ Công ty

14/12/2022

PSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/12/2022

PSD: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

06/12/2022

PSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:30

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSD của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%, tương đương tỷ lệ 100:30. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 30 cổ phiếu mới.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được phân bổ (không thu tiền) cho Công đoàn Công ty.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ:
Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 175 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là 175 x 30% = 52,50 cổ phiếu mới.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Theo nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh như trên, số lượng cổ phiếu của cổ đông Nguyễn Văn A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 52 cổ phiếu, 0,50 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ được phân bổ (không thu tiền) cho Công đoàn Công ty.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí - P.207, Tòa nhà PetroVietNam, số 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh trong giờ hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu (trừ ngày lễ theo quy định). Cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân và Sổ cổ đông khi thực hiện thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

27/11/2022

Cổ tức tuần 28/11-02/12: Có doanh nghiệp cổ phiếu giá 300 đồng/cp, nhận cổ tức 2,000 đồng/cp

Trong tuần từ 28/11-02/12, có 14 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó, tỷ lệ cao nhất là 20%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 2,000 đồng.

21/11/2022

PSD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

16/11/2022

PSD: UBCKNN Thông báo việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PSD

16/11/2022

PSD: HĐQT thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

08/11/2022

PSD: UBCKNN Thông báo về việc hoãn hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng PSD

31/10/2022

PSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị