Tin tức & sự kiện

25/08/2022

PSD: Thông báo xử phạt vi phạm hành chính về thuế

22/08/2022

PSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

PSD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

17/08/2022

PSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/08/2022

PSD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

17/08/2022

PSD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

28/07/2022

PSD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSD của CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền bỏ phiếu)
          - Thời gian họp: 14h00 thứ Năm ngày 18/08/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Tiên Phong của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí, P.207, Tòa nhà PetroVietnam, Số 1-5 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
          - Nội dung họp: Điều chỉnh phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền (nếu có).

21/07/2022

PSD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

PSD: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

15/07/2022

PSD: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán với PWC

15/07/2022

PSD: HĐQT thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022

14/07/2022

PSD: Ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐBT 2022

11/07/2022

PSD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/07/2022

PSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

PSD: PSD thay đổi Logo mới

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

PSD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

PSD: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

26/04/2022

PSD: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)