Tin tức & sự kiện

20/09/2022

PSI, TCL, EVE là những doanh nghiệp Small & Micro Cap có hoạt động IR tốt nhất năm 2022

PSI, TCL, EVE đã xuất sắc vượt qua rất nhiều doanh nghiệp Small & Mirco Cap (vốn hóa dưới 1,000 tỷ đồng) để trở thành những đơn vị có hoạt động IR tốt nhất năm 2022. Kết quả được công bố tại Lễ vinh danh doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2022 diễn ra ngày 15/09/2022.

19/09/2022

PSI: Được chấp thuận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán.

08/09/2022

PSI: Giải trình về Báo cáo chênh lệch lợi nhuân 10%

17/08/2022

PSI: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

PSI: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.

30/06/2022

PSI: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét Báo cáo Tài chính, Báo cáo An toàn tài chính 6 tháng đầu năm 2022 và cho năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

28/06/2022

IR Awards 2022: Ngân hàng, bán lẻ và chứng khoán là các ngành công bố thông tin tốt nhất thị trường

Ngân hàng là ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 cao nhất thị trường. Cụ thể, ngành này có 13/19 Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022, tương đương tỷ lệ hơn 68.4%. Công nghệ thông tin, bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng, chế biến thủy sản và bán buôn là những ngành có tỷ lệ Doanh nghiệp đạt Chuẩn CBTT năm 2022 dưới 50%.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

PSI: Thay đổi nhân sự

16/06/2022

PSI: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Giám đốc

15/06/2022

PSI: Hồ sơ nhân sự Lãnh đạo

11/05/2022

PSI: Hồ sơ nhân sự Lãnh đạo

07/05/2022

PSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

PSI: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

PSI: Sửa đổi Điều lệ Công ty

04/05/2022

PSI: Điều lệ công ty sửa đổi

22/04/2022

PSI: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

PSI: Báo cáo thường niên 2021