Tin tức & sự kiện

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

29/08/2022

PTD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

PTD: Giải trình LNST của BCTC bán niên soát xét năm 2022 thay đổi từ 10% trở lên so với BCTC bán niên soát xét năm 2021

29/08/2022

PTD: Giải trình LNST của BCTC bán niên soát xét năm 2021 chuyển thành lãi so với BCTC bán niên soát xét năm 2022

29/08/2022

PTD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

21/07/2022

PTD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

PTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

PTD: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

12/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTD của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức của công ty bằng tiền mặt từ ngày 27/07/2022 trở đi tại địa chỉ sau:
Công ty CP Thiết Kế Xây Dựng Thương Mại Phúc Thịnh
361 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3811 6823 Fax: (028) 38116843
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Lưu ý: Quý cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt vui lòng đem theo CMND hoặc CCCD (đối với cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu (đối với tổ chức) và sổ cổ đông. Trường hợp ủy quyền nhận cổ tức thì ngoài các giấy tờ nêu trên cần có Giấy ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

04/07/2022

PTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/06/2022

PTD: Thông báo ngày ĐKCC để chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

PTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

PTD: Đã ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

12/05/2022

PTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2022

PTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTD của CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC THỊNH như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 04/06/2022 (Ngày họp chính thức sẽ được thông báo thông qua thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau

26/04/2022

PTD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

PTD: Quyết định số 770/QĐ-CT, ngày 19/04/2022 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

26/04/2022

PTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị