Tin tức & sự kiện

27/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PTD - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 2,06 tỷ đồng.

04/12/2023

Nhịp đập Thị trường 04/12: Thanh khoản dồi dào, VN-Index bật tăng mạnh

04/12/2023

VN-Index khởi đầu tuần mới bật tăng 18 điểm

03/12/2023

Top 10 cổ phiếu tăng mạnh nhất tuần: Một cổ phiếu bất động sản sàn HOSE tăng kịch trần 4 phiên liên tiếp

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PTD - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 11,9 tỷ đồng

30/08/2023

Doanh nghiệp xây dựng tìm động lực tăng trưởng từ đâu? 

Dù kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng trong quý 2/2023 tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng kết quả này lại không từ hoạt động cốt lõi xây dựng, xây lắp.

22/08/2023

PTD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

22/08/2023

PTD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

PTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/07/2023

PTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2023

PTD: Thông báo tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của người nước ngoài được 50%

25/07/2023

PTD: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

25/07/2023

PTD: Báo cáo tài chính quý 2/2023

25/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PTD - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,45 tỷ đồng

28/06/2023

PTD: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/06/2023

PTD: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát_230622

28/06/2023

PTD: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị_230622

28/06/2023

PTD: Quy chế quản trị nội bộ Công ty_230622