Tin tức & sự kiện

07/10/2023

Giao dịch bổ sung - 131,800 CP

14/07/2023

PTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/05/2023

Phát Đạt tăng 30% vốn điều lệ, cổ phiếu Nam A Bank lên sàn HoSE

30/04/2023

Lịch chốt quyền cổ tức tiền mặt tuần 1/5 – 5/5

27/04/2023

Khó như 'săn' cổ tức khủng

21/04/2023

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2023

Trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTG của CTCP May Xuất Khẩu Phan Thiết như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết vào các ngày làm việc từ ngày 08/06/2023. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND hoặc CCCD. đợt 1 năm 2023

19/04/2023

Doanh nghiệp trả cổ tức tới 350% bằng tiền mặt lỗ - lãi ra sao?

17/04/2023

PTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023

17/04/2023

PTG: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

11/04/2023

PTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023

PTG: Báo cáo thường niên 2022

20/03/2023

PTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/02/2023

“Độc, lạ” những cổ phiếu thị giá chưa bằng cốc “trà đá” nhưng lại chia cổ tức khủng, cao nhất tới 12.000 đồng/cp

25/02/2023

Kỳ lạ doanh nghiệp chia cổ tức cao gấp 40 lần thị giá trên sàn chứng khoán

24/02/2023

BCTC 2022 PTG - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 28,65% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2022.

24/02/2023

PTG: Đính chinh thông tin trên thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022

24/02/2023

PTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/02/2023

Kỳ lạ cổ phiếu thị giá 300 đồng, nhưng cổ tức tiền mặt 12,000 đồng

Làm sao mà một cổ phiếu có thị giá 300 đồng, nhưng lại chia cổ tức tiền mặt tới 12,000 đồng? Đây có lẽ là khoản đầu tư mà ai cũng ao ước, nhưng phần ngon đâu dễ ăn đến thế.

16/02/2023

PTG: Báo cáo tài chính năm 2022