Tin tức & sự kiện

09/09/2022

PTH: Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã mua 11,000 CP

08/09/2022

PTH: Lê Minh Nguyệt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 11,100 CP

11/08/2022

PTH: Vũ Quang Tuấn - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 43,548 CP

11/08/2022

PTH: Lê Minh Nguyệt - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 43,548 CP

27/07/2022

PTH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/06/2022

PTH: Ông Bùi Văn Thường thôi giữ chức vụ Phó Giám Đốc từ 01/07/2022

30/06/2022

PTH: Ký hợp đồng kiểm toán

31/05/2022

PTH: Thay đổi nhân sự

25/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTH của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở văn Phòng Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

17/05/2022

PTH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/04/2022

PTH: Thay đổi nhân sự

12/04/2022

PTH: Thay đổi nhân sự

12/04/2022

PTH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

PTH: Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 28,792 CP

04/04/2022

PTH: Lê Thị Thu Hiền - người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 28,792 CP

29/03/2022

PTH: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

PTH: Bùi Quốc Hoài - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 28,900 CP

22/03/2022

PTH: Nguyễn Tiến Cường - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đăng ký mua 28,792 CP

22/03/2022

PTH: Lê Thị Thu Hiền - người có liên quan đến Phó Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 28,792 CP

22/03/2022

PTH: Báo cáo tài chính năm 2021