Tin tức & sự kiện

28/09/2022

PTL: Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Victory Capital (mã CK: PTL) như sau:

08/09/2022

PTL: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của PTL

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

31/08/2022

PTL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

PTL: Thông báo về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/08/2022

PTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Trịnh Thị Ngọc Hiếu

29/08/2022

PTL: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/08/2022

DXG dấn sâu vào PTL?

Ngày 24/08, HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đã duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi quốc tế, được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

26/08/2022

PTL: Công văn thực hiện giao dịch với bên có liên quan

26/08/2022

PTL: Thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo

25/08/2022

PTL: Nghị quyết HĐQT về việc hủy ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

25/08/2022

PTL: Giải trình biến động kết quả kinh doanh HN 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

23/08/2022

PTL: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tấn Thụ

19/08/2022

PTL: Giải trình biến động KQKD giữa niên độ năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

12/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo thay đổi ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Victory Capitalo như sau:

10/08/2022

PTL nói gì khi cổ phiếu liên tục "tím trần"?

Cổ phiếu của CTCP Victory Capital (HOSE: PTL) đã tăng trần 5 phiên liên tiếp từ 03-09/08.

10/08/2022

PTL: Giải trình cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp

06/08/2022

PTL: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/08/2022

PTL: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản