Tin tức & sự kiện

01/02/2023

PTT: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 270,000 CP

18/01/2023

PTT: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 329,700 CP

27/12/2022

PTT: Thay đổi nhân sự

23/12/2022

PTT: Miễn nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với Ông Nguyễn Bá Nghị. Ông Đỗ Như Tiến được bầu vào chức danh Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027

23/12/2022

PTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

15/12/2022

PTT: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 600,000 CP

13/12/2022

PTT: BCKQGD - Tổng công ty cổ phần Vận tải dầu khí

13/12/2022

PTT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/12/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTT của CTCP Vận tải dầu khí Đông Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12 năm 2022
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương – Tầng 6 tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

23/11/2022

PTT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

07/11/2022

PTT: Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 600,000 CP

01/11/2022

PTT: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Bá Nghị

20/07/2022

PTT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

PVOIL thoái toàn bộ vốn tại PTT

Ngày 01/07/2022, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, UPCoM: OIL) đã bán 1 triệu cp của CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT), qua đó thoái toàn bộ vốn đang nắm giữ ở PTT.

08/07/2022

PTT: Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP không còn là cổ đông lớn

02/07/2022

Một tổ chức trở thành cổ đông lớn tại PTT 

Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương vừa mua thành công 1 triệu cp PTT của CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT) vào ngày 28/06/2022.

01/07/2022

PTT: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Vận tải biển Châu Á Thái Bình Dương

27/06/2022

PTT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

OIL chính thức thoái sạch vốn khỏi PTT

Sau khi đấu giá công khai, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (UPCoM: OIL) đã bán thành công toàn bộ 1 triệu cp đang nắm giữ tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT), tương đương 10% vốn của PTT.

16/06/2022

Hai cá nhân đăng ký mua lô cổ phần PTT do PVOIL sở hữu

Nếu đấu giá thành công, nhà đầu tư cá nhân sẽ sở hữu 10% vốn tại CTCP Vận tải Dầu khí Đông Dương (UPCoM: PTT).