Tin tức & sự kiện

26/09/2022

PVG: Bà Hoàng Thị Thu Hằng thôi giữ chức Phó Giám Đốc nghỉ hưởng chế độ hưu trí từ 01/12/2022

07/09/2022

PVG: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức Phó Giám Đốc Công ty

24/08/2022

PVG: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Thuế

17/08/2022

PVG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

PVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PVG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

PVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/07/2022

PVG: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

02/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVG của Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Kinh doanh LPG Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/06/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

30/05/2022

PVG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/05/2022

PVG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/05/2022

PVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/05/2022

PVG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

11/05/2022

PVG: Quyết định giao kế hoạch năm 2022

11/05/2022

PVG: Thay đổi thông tin liên hệ

04/05/2022

PVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

PVG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

PVG: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

PVG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2022

PVG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông