Tin tức & sự kiện

17/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PVH - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,1 lần so với cùng kỳ, đạt 0,85 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PVH - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 2,72 tỷ đồng

09/09/2023

Lãi vay bào mòn lợi nhuận doanh nghiệp xây dựng hạ tầng

Kết thúc quý 2/2023, kết quả kinh doanh các doanh nghiệp mảng xây dựng hạ tầng khá ảm đạm.

08/09/2023

Xây lắp dầu khí Thanh Hóa giải trình thế nào khi kiểm toán từ chối kết luận về báo cáo tài chính?

18/08/2023

PVH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

22/07/2023

PVH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/07/2023

PVH: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PVH - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,22 tỷ đồng

12/07/2023

PVH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

30/05/2023

Du khách Trung Quốc và du lịch mùa hè sẽ cứu ngành hàng xa xỉ Hoa Kỳ?

08/05/2023

BCTC 1/2023 PVH ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 0,62 tỷ đồng quý I.

03/05/2023

PVH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

25/04/2023

PVH: Giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

24/04/2023

PVH: Bổ sung giải trình lợi nhuận sau thuế quý 1/2023

21/04/2023

PVH: Báo cáo tài chính quý 1/2023

13/04/2023

PVH: Báo cáo thường niên 2022

13/04/2023

BCTC 2022 PVH - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 6 tỷ đồng.

05/04/2023

PVH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2023

PVH: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

05/04/2023

PVH: Thông báo về trạng thái chứng khoán