Tin tức & sự kiện

23/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVH của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Vào hồi 8h00’ ngày 27/10/2022 (Thứ 5)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Phòng họp tầng 10 – Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa, 38A Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông.
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Mọi thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty đã đăng tải trên website tại đường dẫn: http://www.pvc-th.vn.

14/09/2022

PVH: Ngày đăng ký cuối cùng Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/09/2022

PVH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/08/2022

Tiếp tục bị hạn chế giao dịch cổ phiếu, PVH nói gì?

Ngày 23/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo tiếp tục duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (UPCoM: PVH). Ngày 26/08, PVH đã giải trình nguyên nhân sự việc cũng như đưa ra phương án khắc phục.

27/08/2022

PVH: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

23/08/2022

PVH: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

09/08/2022

PVH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

PVH: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/07/2022

PVH: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

18/07/2022

PVH: Thông báo hủy nội dung chương trình và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/07/2022

PVH: Mục tiêu có lãi 300 triệu đồng, doanh thu gấp 3.5 lần

CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa (UPCoM: PVH) đặt kế hoạch doanh thu năm 2022 đạt 54 tỷ đồng, gấp 3.5 lần thực hiện 2021. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 300 triệu đồng.

21/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVH của CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Vào hồi 8h30’ ngày 22/07/2022 (Thứ 6)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Hội trường tầng 9 – Khách sạn Phượng Hoàng 3 (96 Đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa). Địa điểm chính thức Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời cổ đông.
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

PVH: Báo cáo thường niên 2021

31/05/2022

PVH: Ngày đăng ký cuối cùng Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

PVH: Báo cáo tài chính năm 2021

24/05/2022

PVH: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/05/2022

PVH: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

26/04/2022

PVH: Thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/03/2022

20/04/2022

PVH: Thông báo hủy danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2022 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/04/2022

PVH: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022