Tin tức & sự kiện

19/01/2023

PVM: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

19/01/2023

PVM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

11/01/2023

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong lúc chờ báo cáo lạm phát, giá dầu tiếp tục đi lên

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (10/1), khi giá cổ phiếu duy trì xu thế tăng của những phiên đầu năm trong lúc nhà đầu tư đợi số liệu kinh tế quan trọng sắp được công bố trong tuần này. Theo dự báo của giới phân tích, CPI tháng 12 của Mỹ tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái, giảm tốc so với mức tăng 7,1% ghi nhận trong tháng 11. Phát biểu tại một sự kiện ở Thuỵ Điển, Chủ tịch Fed Jerome Powell tránh bình luận trực tiếp về chính sách tiền tệ và nền kinh tế.

27/12/2022

PVM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/12/2022

PVM: Thông báo bổ sung nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/11/2022

PVM: Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

10/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tuần thứ 3 tháng 12/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

31/10/2022

PVM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

PVM: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

21/10/2022

PVM: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/10/2022

PVM: Nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của ông Vũ Đình Đông

12/10/2022

PVM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/10/2022

PVM: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVM của CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí, địa chỉ: Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/09/2022

PVM: Quyết định Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập CTCP Machino Thành Đạt

09/09/2022

PVM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/08/2022

PVM: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

31/08/2022

PVM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

PVM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/07/2022

PVM: Báo cáo tài chính quý 2/2022