Tin tức & sự kiện

22/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVX của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Kế hoạch tái cơ cấu Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2021-2025
          - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo chính thức tại tài liệu xin ý kiến
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 14, tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

06/09/2022

PVX: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/08/2022

PVX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

PVX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

PVX: Quyết định Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên Chi nhánh Xây lắp công trình Dầu khí Phía Bắc

29/08/2022

PVX: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/07/2022

PVX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

PVX: Quyết định về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản, tài sản và khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án

22/06/2022

PVX: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

21/06/2022

PVX: Ngô Thị Thu Hoài - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 0 CP

14/06/2022

PVX: Thông báo của Cục Thi hành án dân sự TP. Hà Nội về việc giải tỏa kê biên tài sản là 1,100,000 cổ phiếu PXS

14/06/2022

PVX: Thông báo của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam về việc tạm thời dừng việc khấu trừ tiền trong tài khoản

10/06/2022

PVX: Quyết định về việc khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án

08/06/2022

PVX: Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án

07/06/2022

PVX: Quyết định thu hồi Quyết định thi hành án số 34/QĐ-CTHADS ngày 18/01/2022

07/06/2022

PVX: Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

31/05/2022

PVX: Công bố thông tin về việc khấu trừ tiền trong tài khoản theo yêu cầu của Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội

18/05/2022

PVX: Ngô Thị Thu Hoài - Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 50,000 CP

17/05/2022

PVX: Ngô Thị Thu Hoài - Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 0 CP