Tin tức & sự kiện

08/12/2023

25 mã trên UPCoM bị đình chỉ và hạn chế giao dịch từ 15/12 tới

09/10/2023

PX1: Thông báo về trạng thái chứng khoán

09/10/2023

PX1: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

PX1: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

PX1: Thông báo về trạng thái chứng khoán

31/05/2023

Nở rộ tình trạng doanh nghiệp "chây ì" công bố BCTC kiểm toán 2022, không ít tên tuổi lớn với kết quả kinh doanh lao dốc

23/05/2023

Chậm nộp Báo cáo tài chính, HNX đưa cổ phiếu TVC và TKC vào diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

Tiền đầu cơ nguội dần, cổ phiếu VND tiếp tục giao dịch khủng

22/05/2023

PX1: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

22/05/2023

PX1: Thông báo về trạng thái chứng khoán

21/10/2022

PX1: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/07/2022

PX1: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

20/05/2022

PX1: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

11/11/2021

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét

26/07/2021

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

27/05/2021

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

12/10/2020

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2020

13/08/2020

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên thị trường giao dịch UPCoM

26/05/2020

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

26/05/2020

PX1: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019