Tin tức & sự kiện

31/01/2023

PXI: Quyết định sửa chữa, bổ sung Bản án sơ thẩm về tranh chấp hợp đồng xây dựng với CTCP Đầu tư và Xây lắp Dầu khí Sài Gòn

18/01/2023

BCTC 4/2022 PXI - Hoạt động kinh doanh đang từng bước được cải thiện.

13/01/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 13/1

Tin doanh nghiệp DNH -  CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi -  Ngày 7/2 tới Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng. Cũng liên quan đến cổ phiếu XMC, cùng thời gian, bà Nguyễn Minh Trang, con ông Nguyễn Đức Cử - Phó Chủ tịch HĐQT – đã mua 13.478.174 cổ phiếu, nâng lượng sở hữu từ 3.300.936 cổ phiếu (tỷ lệ 4,9%) lên 16.779.110 cổ phiếu (tỷ lệ 24,91). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/1 đến 14/2/2023.

26/12/2022

PXI: Quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn

09/12/2022

PXI: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/12/2022

PXI: Thay đổi nhân sự

01/12/2022

PXI: Thay đổi nhân sự

30/11/2022

PXI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

25/11/2022

PXI: Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam đề cử thành viên Hội đồng quản trị

23/11/2022

PXI: Thông báo gia hạn thời gian ứng cử, đề cử nhân sự để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2025

17/11/2022

PXI: CBTT nhận được đơn xin thôi giữ chức Giám đốc của Ông Nguyễn Quang Hưng

16/11/2022

PXI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/11/2022

PXI: Bổ sung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

10/11/2022

PXI: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Ngô Bùi Ngọc

09/11/2022

PXI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/11/2022

PXI: Quyết định về việc tiếp tục thi hành án liên quan đến khoản phải trả cho CTCP COKYVINA

06/11/2022

PXI: Quyết định về việc tiếp tục thi hành án liên quan đến khoản phải trả cho CTCP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa

02/11/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXI của CTCP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 29/11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Xây dựng công nghiệp và Dân dụng dầu khí, số 35D đường 30/4, phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
          - Nội dung họp: Kiện toàn nhân sự thành viên độc lập HĐQT của công ty PVC-IC nhiệm kỳ 2020-2025.

22/10/2022

PXI: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/10/2022

PXI: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường tháng 11 năm 2022