Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 PXM - Lại một năm kết quả kinh doanh đi xuống.

11/01/2023

PXM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

11/01/2023

PXM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

14/10/2022

PXM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

07/09/2022

PXM: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Nông Ngọc Phương

12/08/2022

Duy trì hạn chế giao dịch đối với PVV và PXM

Ngày 12/08, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống UPCoM đối với cổ phiếu của CTCP Vinaconex 39 (UPCoM: PVV) và CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM).

12/08/2022

PXM: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

04/08/2022

PXM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/07/2022

PXM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

PXM có thêm quý thua lỗ

CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM) báo lỗ hơn 5 tỷ đồng trong quý 2/2022, nối dài mạch thua lỗ từ quý 4/2013 đến nay.

13/07/2022

PXM: Báo cáo tài chính Quý 2/2022 kèm Giải trình lợi nhuận sau thuế

20/05/2022

PXM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/05/2022

PXM: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

04/05/2022

PXM: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2

19/04/2022

PXM: Báo cáo tài chính Quý 1/2022 kèm Giải trình

01/04/2022

PXM: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXM của CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 27/04/2022 đến ngày 18/05/2022 (Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 9 Tòa nhà Pvcombank, Lô A2.1 Đường 30/4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các giải pháp thực hiện.
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2021 về kết quả kinh doanh của Công ty, về hoạt động của HĐQT, Giám đốc và Kế hoạch năm 2022.
+ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.
          - Nội dung họp: + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.
+ Tờ trình không chi trả cổ tức năm 2021.
+ Tờ trình thông qua thù lao, lương thưởng của HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

18/03/2022

PXM: Báo cáo tài chính năm 2021

09/03/2022

PXM: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

PXM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022