Tin tức & sự kiện

25/01/2024

BCTC Quý 4/2023 PXM - Doanh nghiệp lỗ 19,88 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 PXM - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 15,17 tỷ đồng

10/08/2023

PXM: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

10/08/2023

PXM: Thông báo về trạng thái chứng khoán

03/08/2023

PXM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

26/07/2023

PXM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 PXM - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 10,42 tỷ đồng

19/07/2023

PXM: Báo cáo tài chính quý 2/2023

30/06/2023

PXM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

27/06/2023

PXM: Điều lệ Công ty (ban hành sửa đổi ngày 21/06/2023)

02/06/2023

PXM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

30/05/2023

PXM: Nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Huỳnh Lê Lệ Diễm - Trưởng Ban Kiểm soát

22/05/2023

PXM: Thay đổi người công bố thông tin

22/05/2023

PXM: Thay đổi nhân sự

16/05/2023

PXM: Thay đổi nhân sự

16/05/2023

PXM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 1/2023 PXM ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 4,65 tỷ đồng quý I.

17/04/2023

PXM âm vốn chủ sở hữu hơn 450 tỷ đồng 

Bước sang quý 1/2023, CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM) tiếp tục báo lỗ, nâng lỗ lũy kế lên mức 605 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm hơn 450 tỷ đồng.

14/04/2023

PXM: Báo cáo tài chính quý 1/2023

31/03/2023

PXM: Báo cáo thường niên 2022