Tin tức & sự kiện

15/08/2022

Quý 2: Thủy điện bừng sáng

Quý 2/2022 đánh dấu bước tăng trưởng mạnh của nhóm doanh nghiệp thủy điện. Trong khi đó, nhóm nhiệt điện chịu áp lực lớn khi giá nhiên liệu (than, khí đốt) trên thị trường tăng mạnh.

09/08/2022

QTP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

QTP báo lãi quý 2 trên 254 tỷ đồng, tăng 32%

Lãi sau thuế quý 2/2022 của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (UPCoM: QTP) tăng 32% so với cùng kỳ.

19/07/2022

QTP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTP của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian: sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút) bắt đầu từ ngày 29/07/2022, cụ thể:
Đối với cổ đông nhận tiền mặt: phải xuất trình chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp nhận thay phải có uỷ quyền hợp pháp.
Đối với cổ đông nhận tiền chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển cổ tức theo đề nghị của cổ đông.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

07/07/2022

QTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/07/2022

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 01/07: Test trở lại vùng 1,150-1,200 điểm

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 01/07/2022, VN-Index xuất hiện mẫu hình nến Falling Window và tiếp tục đà giảm mạnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư rất bi quan.

01/06/2022

QTP: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022

23/05/2022

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 23/05: Khối lượng duy trì ở mức thấp

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 23/05/2022, VN-Index quay trở lại đà giảm và hình thành mẫu hình nến Black Marubozu. Điều này cho thấy sự bi quan đang tăng lên. 

06/05/2022

QTP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/04/2022

QTP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

06/04/2022

QTP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTP của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 33, khu 5, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung sau:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2022;
+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các kế hoạch sản xuất kinh doanh, Đầu tư sản xuất và Đầu tư phát triển năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán quỹ tiền lương, thù lao người quản lý năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao người quản lý năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022;
          - Nội dung họp: + Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức (nếu có);
+ Công tác nhân sự tại Đại hội.

28/03/2022

Có nên tích lũy NKG, MSN, QTP?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị mua NKG do thị trường xuất khẩu được thúc đẩy nhờ hạn chế nguồn cung thép từ Nga và Ukraine; nâng giá mục tiêu MSN do mảng tiêu dùng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2022; nắm giữ QTP do nhu cầu huy động điện dự kiến sẽ tăng mạnh trong năm 2022.

22/03/2022

Phân tích kỹ thuật phiên chiều 22/03: Đà tăng được nối dài

Trong phiên giao dịch buổi sáng ngày 22/03/2022, VN-Index tiếp tục tăng điểm với mẫu hình gần giống Hammer. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang lạc quan hơn về triển vọng của thị trường.

18/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTP của CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 31/03/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần (thời gian: sáng từ 8 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút) bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 năm 2022, cụ thể:
·Đối với cổ đông nhận tiền mặt: phải xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp nhận thay phải có ủy quyền hợp pháp.
·Đối với cổ đông nhận tiền chuyển khoản: Công ty sẽ chuyển cổ tức theo đề nghị của cổ đông
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

16/03/2022

QTP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

16/03/2022

QTP: Báo cáo thường niên 2021

15/03/2022

QTP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022