Tin tức & sự kiện

29/08/2023

RAT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

16/08/2023

“Soi” Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đến năm 2025

03/08/2023

Đón chuyến tàu đầu tiên chuyên tuyến Thạch Gia Trang (Trung Quốc) - Yên Viên (Việt Nam)

31/07/2023

RAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RAT của CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức từ ngày 31/08/2023 tại Văn phòng Công ty cổ phần Vận tải và Thương mại Đường Sắt, địa chỉ: Tầng 4 Khách sạn Cây Xoài, 118 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân.

28/07/2023

RAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/06/2023

Xuất khẩu lô vải đầu tiên bằng đường sắt sang Trung Quốc

29/05/2023

RAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2023

Thiếu liên kết là “lực cản” của ngành logistics

15/05/2023

RAT: Báo cáo tài chính năm 2022

15/05/2023

RAT: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

05/05/2023

RAT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/04/2023

RAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2023

RAT: Báo cáo thường niên 2022

16/03/2023

"Ông lớn" đường sắt đặt mục tiêu thoát lỗ ngay trong năm 2023

10/03/2023

RAT: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/03/2023

RAT: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/02/2023

RAT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/12/2022

RAT: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

16/12/2022

RAT: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022