Tin tức & sự kiện

16/01/2023

RBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

20/12/2022

RBC: Công bố thông tin ký Hợp đồng kiểm toán năm 2022

29/07/2022

RBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

RBC: Ông Nguyễn Bảo Châu là người được ủy quyền công bố thông tin

14/04/2022

RBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

RBC đặt mục tiêu lãi trước thuế 2022 tăng 24%

Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (UPCoM: RBC) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh 2022 với các chỉ tiêu đồng loạt tăng trưởng so với năm trước.

20/03/2022

RBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2022

RBC: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RBC của CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty TNHH MTV chế biến gỗ Đông Hòa. Địa chỉ: số 502A Lý Thường Kiệt – khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất (đã được kiểm toán) năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Các nội dung khác.

25/02/2022

RBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/02/2022

RBC: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

22/02/2022

RBC: Báo cáo tài chính năm 2021

18/01/2022

RBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

28/12/2021

RBC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

01/08/2021

RBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

04/05/2021

RBC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/03/2021

RBC: Điều lệ Công ty (đã được đại hội đồng cổ đông thông qua)

24/03/2021

RBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

24/03/2021

RBC: Điều lệ Công ty (đã được ĐHĐCĐ thông qua)

21/03/2021

RBC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông