Tin tức & sự kiện

15/09/2022

RDP: Biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

08/09/2022

RDP: Thông báo về việc giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

31/08/2022

RDP: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành Quy chế công bố thông tin

29/08/2022

RDP: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

05/08/2022

Loạt chi phí tăng, lãi ròng quý 2 của RDP tụt dốc 61%

CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP) ghi nhận lợi nhuận ròng quý 2/2022 hơn 5.5 tỷ đồng, giảm 61% so với cùng kỳ, chủ yếu do doanh thu đi lùi trong khi loạt chi phí tăng.

05/08/2022

RDP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hà Thanh Thiên

28/07/2022

RDP: Giải trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

28/07/2022

RDP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

12/07/2022

RDP: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

12/07/2022

RDP: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP

01/07/2022

RDP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hà Thanh Thiên

23/06/2022

RDP: Báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo

20/06/2022

RDP và DXV tiếp tục nằm trong diện cảnh báo

Ngày 17/06, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) quyết định giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Rạng Đông Holding (HOSE: RDP) và CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng (HOSE: DXV).

20/06/2022

RDP: Quyết định về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

20/06/2022

RDP: Thông báo về việc tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu

17/06/2022

RDP: Quyết định của HĐQT về việc hủy bỏ Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm người đại diện theo pháp luật

17/06/2022

RDP: Nghị quyết HĐQT về việc tạm ngừng hoạt động chi nhánh tại Hà Nội

14/06/2022

RDP: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

31/05/2022

RDP: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, TGĐ

13/05/2022

RDP: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty