Tin tức & sự kiện

18/12/2023

Hẩm hiu cổ phiếu 'vua cá tra' và bài học 'vung tay quá trán'

08/12/2023

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

08/12/2023

25 mã trên UPCoM bị đình chỉ và hạn chế giao dịch từ 15/12 tới

11/07/2023

S27: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

S27: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

S27: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

S27: Thông báo về trạng thái chứng khoán

19/01/2023

S27: Phạm Anh Tuấn không còn là cổ đông lớn

12/01/2023

S27: BC về thay đổi sở hữu của CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Phạm Anh Tuấn - 06/01/2023

12/01/2023

S27: BC về thay đổi sở hữu của CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Phạm Anh Tuấn - 30/12/2022

12/01/2023

S27: BC về thay đổi sở hữu của CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Phạm Anh Tuấn - 09/12/2022

12/01/2023

S27: BC về thay đổi sở hữu của CĐL, NĐT nắm giữ từ 5% trở lên - Pham Anh Tuấn - 16/12/2022

19/12/2022

S27: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Anh Tuấn

29/11/2022

S27: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Anh Tuấn

29/11/2022

S27: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Anh Tuấn

02/08/2022

S27: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

Duy trì hạn chế giao dịch 10 mã trên sàn UPCoM

Ngày 20/05, HNX thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch đối với 10 cổ phiếu đang giao dịch trên sàn UPCoM gồm: NDF, NSG, NTB, S12, S27, S96, SD1, SDB, SDX và STT.

23/05/2022

S27: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch

28/07/2021

S27: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM