Tin tức & sự kiện

20/09/2023

S74: Ngô Quốc Thế - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã bán 5,400 CP

08/09/2023

S74: Ngô Quốc Thế - Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký bán 5,400 CP

18/07/2023

S74: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/04/2023

S74: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 S74 - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 6 tỷ đồng.

06/04/2023

S74: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu S74 trên hệ thống giao dịch UPCoM

06/04/2023

S74: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

06/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

04/04/2023

S74: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/04/2023

S74: Báo cáo tài chính năm 2022

10/03/2023

S74: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/03/2023

S74: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/01/2023

S74: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

S74: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

12/09/2022

S74: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

29/07/2022

S74: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

S74: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

S74: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

S74: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

S74: Báo cáo tài chính năm 2021