Tin tức & sự kiện

09/01/2023

S74: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

S74: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

12/09/2022

S74: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thành lập văn phòng đại diện tại Hà Nội

29/07/2022

S74: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

S74: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

S74: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

S74: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

S74: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

S74: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/01/2022

S74: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

13/12/2021

S74: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2021

Điểm mặt cổ phiếu bị hủy niêm yết, xuống UPCoM còn bị “treo giò”

Bên cạnh những cổ phiếu bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ, cũng có những cổ phiếu buộc rời sàn HOSE và HNX do thiếu minh bạch về công bố thông tin.

20/07/2021

S74: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

29/06/2021

Cổ đông lớn nhất của S74 nâng sở hữu lên gần 52%

Từ ngày 25/05 đến 23/06, cổ đông lớn nhất của CTCP Sông Đà 7.04 (UPCoM: S74) là Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc vừa thu mua thành công 890 ngàn cp S74, trong số 1 triệu cp đã đăng ký.

29/06/2021

S74: Về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dung

29/06/2021

S74: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Sông Đà Miền Bắc - người có liên quan đến Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 889,800 CP

11/06/2021

Giao dịch lần đầu - 6,480,000 CP

04/06/2021

S74: Ngày 11/06/2021, ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Sông Đà 7,04 (S74)

04/06/2021

S74: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của CTCP Sông Đà 7,04 (S74)

02/06/2021

Hủy niêm yết cổ phiếu