Tin tức & sự kiện

18/12/2023

Hẩm hiu cổ phiếu 'vua cá tra' và bài học 'vung tay quá trán'

08/12/2023

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

11/07/2023

S96: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

11/07/2023

S96: Thông báo về trạng thái chứng khoán

22/06/2023

S96: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Bình Trạt

23/05/2023

S96: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

S96: Thông báo về trạng thái chứng khoán

02/08/2022

S96: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/07/2022

S96: Hoãn tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

S96: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch

13/03/2022

S96: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

S96: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

07/02/2022

S96: Nguyễn Văn Thanh không còn là cổ đông lớn

13/01/2022

S96: Nguyễn Thị Thúy Huyền không còn là cổ đông lớn

10/01/2022

S96: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thúy Huyền

06/01/2022

S96: Hoãn thời gian trả cổ tức năm 2010

06/01/2022

S96: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

26/11/2021

S96: Nguyễn Ngọc Quang không còn là cổ đông lớn

26/11/2021

S96: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thúy Huyền