Tin tức & sự kiện

02/08/2022

S96: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/07/2022

S96: Hoãn tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

S96: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch

13/03/2022

S96: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

S96: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

07/02/2022

S96: Nguyễn Văn Thanh không còn là cổ đông lớn

13/01/2022

S96: Nguyễn Thị Thúy Huyền không còn là cổ đông lớn

10/01/2022

S96: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thúy Huyền

06/01/2022

S96: Hoãn thời gian trả cổ tức năm 2010

06/01/2022

S96: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

26/11/2021

S96: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thúy Huyền

26/11/2021

S96: Nguyễn Ngọc Quang không còn là cổ đông lớn

24/11/2021

Không công bố báo cáo, hai công ty bị xử phạt

Trong ngày 17/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có quyết định xử phạt đối với Tổng Công ty Rau Quả, Nông Sản – CTCP (Vegetexco) và CTCP Sông Đà 9.06 (UPCoM: S96) liên quan đến các vi phạm về công bố thông tin.

28/07/2021

S96: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

29/06/2021

S96: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Quang

16/06/2021

S96: Đính chính giao dịch cổ đông lớn

11/06/2021

S96: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Ngọc Quang

28/05/2021

S96: Thay đổi lý do hạn chế giao dịch

12/03/2021

S96: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

13/08/2020

S96: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCOM