Tin tức & sự kiện

30/08/2022

SAS: Giải trình lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ kỳ trước sang lãi kỳ này (theo số liệu Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022)

24/08/2022

Doanh nghiệp hàng không hồi phục sau cơn bạo bệnh

Hình ảnh sân bay đông đúc trở lại những ngày gần đây cho thấy ngành hàng không đã hồi phục trở lại sau giai đoạn dịch bệnh, đồng thời vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn trong tương lai.

19/08/2022

SAS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 567 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAS của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,67%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 567 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu từ ngày 31/08/2022 kèm theo CMND, CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/08/2022

SAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/08/2022

SAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền

03/08/2022

SAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

SAS: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

22/07/2022

SAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền

23/05/2022

SAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

22/04/2022

SAS: Báo cáo tài chính Quý 1/ 2022

19/04/2022

SAS: Báo cáo thường niên 2021

14/04/2022

SAS: Quyết định về việc mua lại cổ phiếu của CBCNV nghỉ việc để làm cổ phiếu quỹ

06/04/2022

SAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

Chủ tịch Johnathan Hạnh Nguyễn: "Đừng mong SASCO sẽ bùng nổ trong năm 2022"

“Gần đây, chiến dịch quân sự ở châu Âu ảnh hưởng đáng kể tới 2 nguồn khách hàng lớn của Công ty là Nga và Ukraine. Đồng thời, Trung Quốc cũng chưa mở cửa thị trường đến hết năm 2022. Do đó, kế hoạch của Công ty được lập với giả định khách hàng Trung Quốc sẽ chưa quay lại thị trường Việt Nam trong năm nay”.

29/03/2022

SAS: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

SAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAS của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 31/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, địa chỉ: Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Quận Tân Bình, TP.HCM
          - Nội dung họp: TCPH sẽ công bố trên trang Website của Công ty và thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội.

18/02/2022

SAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/02/2022

SAS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022