Tin tức & sự kiện

27/01/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAS của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 02/2023.
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ tạm ứng 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty bằng đường bưu điện hoặc fax theo địa chỉ: Phòng Pháp lý và Kiểm soát tuân thủ - CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất - Sân Bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, P.2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

18/01/2023

BCTC 4/2022 SAS - Doanh thu tăng 336,11% công ty bứt phá mạnh mẽ trong năm 2022.

18/01/2023

Công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn có quý lãi cao nhất từ 2019

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, UPCoM: SAS) báo lãi lớn trong quý 4/2022 khi ngành hàng không thoát khỏi cơn ác mộng mang tên “dịch COVID-19”.

04/01/2023

SAS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

03/01/2023

SAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền

28/12/2022

SAS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

18/10/2022

SAS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

Công ty của ông Johnathan Hạnh Nguyễn lãi hơn 35 tỷ đồng trong quý 3

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (UPCoM: SAS, SASCO) báo lãi gấp chục lần cùng kỳ năm trước khi ngành hàng không hồi phục mạnh hậu dịch COVID-19.

30/08/2022

SAS: Giải trình lợi nhuận sau thuế chuyển từ lỗ kỳ trước sang lãi kỳ này (theo số liệu Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022)

24/08/2022

Doanh nghiệp hàng không hồi phục sau cơn bạo bệnh

Hình ảnh sân bay đông đúc trở lại những ngày gần đây cho thấy ngành hàng không đã hồi phục trở lại sau giai đoạn dịch bệnh, đồng thời vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng hơn trong tương lai.

19/08/2022

SAS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 567 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SAS của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,67%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 567 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, bắt đầu từ ngày 31/08/2022 kèm theo CMND, CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/08/2022

SAS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/08/2022

SAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền

03/08/2022

SAS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

SAS: Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

22/07/2022

SAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức bằng tiền

23/05/2022

SAS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

25/04/2022

SAS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

22/04/2022

SAS: Báo cáo tài chính Quý 1/ 2022