Tin tức & sự kiện

31/01/2023

SB1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 - năm 2023

16/01/2023

SB1: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/11/2022

SB1: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/10/2022

SB1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hồng Anh giữ chức vụ Giám Đốc Công ty thay thế cho Ông Hoàng Lâm Hòa từ 28/10/2022

31/10/2022

SB1: Cao Tiến Quang - Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 29,900 CP

31/10/2022

SB1: Hoàng Lâm Hòa - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đã bán 10,400 CP

24/10/2022

SB1: CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐƠN TỪ NHIỆM CỦA ÔNG HOÀNG LÂM HÒA

21/10/2022

SB1: Cao Tiến Quang - Thư ký công ty, Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 29,900 CP

13/10/2022

SB1: Hoàng Lâm Hòa - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký bán 10,400 CP

29/07/2022

SB1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/04/2022

SB1: Ông Lâm Du An bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thùy Linh giữ chức vụ Trưởng BKS

15/04/2022

SB1: Ông Cao Tiến Quang được bổ nhiệm là người phụ trách quản trị Công ty

15/04/2022

SB1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

SB1: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

SB1: Báo cáo tài chính năm 2021

23/03/2022

SB1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SB1 của CTCP Bia Sài Gòn- Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 13/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

08/03/2022

SB1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

SB1: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/12/2021

SB1: Thay đổi nhân sự